Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to vlastně ADHD je ?

Někdy se můžete setkat pouze s označením ADD - attention deficit disorder - porucha pozornosti

ADHD - attention deficit hyperactivity disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou

Dříve jste mohli slýchat spíše LMD - lehká mozková dysfunkce.

Tyto vývojové poruchy chování jsou spolu s vývojovými poruchami učení, mentálním, tělesným, smyslovým postižením, autismem a vadami řeči řazeny do kategorie zdravotního postižení.

V případě ADHD je možné, že se objeví i jiná specifická porucha učení.

Sledují se 3 základní znaky:

  1. vývojově nepřiměřený stupeň pozornosti
  2. impulsivita
  3. hyperaktivita

Pro diagnostiku ADHD je důležité:

  • zda se příznaky vyskytovaly již před vstupem do školy
  • příznaky vyskytující se soustavně po dobu delší než 6 měsíců
  • příznaky se vyskytovaly výrazně častěji než u dětí téhož věku

Takové děti mají problémy se:

sebekontrolou

soustředěním se na určený úkol delší dobu (např. ne déle než 5 minut)

zdá se jakoby nevnímaly, když jim něco říkáte - jsou duchem nepřítomné

nedokáží kontrolovat míru nebezpečí - bez přemýšlení mohou vstoupit do silnice, skočit z velké výšky

dělá jim problém samostatná práce

nechají se lehce rozptýlit okolními vlivy

naopak - pokud jsou zabraní do činnosti, kterou musí následně ukončit, jsou impulsivní a afektované

často skáčí ostatním do řeči a snaží se být středem pozornosti

problémy s činnostmi vyžadující klid a ticho

mají silné emoční projevy i na drobné podněty

často jsou sociálně nevyzrálé, mají komunikační problémy

Dysgrafie (nebo agrafie) je specifická porucha grafického projevu. Postihuje celkovou úpravu písma. Charakteristické je křečovité a neúhledné písmo. Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Projevy:pomalé tempo, časté chyby v opisu, přepisu a diktátu, časté přestávky

Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů, (sčítání, odčítání, násobení a dělení) spíš než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod.

Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Postihuje celkovou oblast gramatiky či jen určitých jevů.

Dyslexie je vývojová porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu spec. vývojové poruchy učení (SPU), která se projevuje nesnázemi při učení se číst při současném zachování inteligence a přiměřených sociokulturních příležitostech. Dyslektik je výrazně ohrožen znesnadněním přístupu k tradičním vzdělávacím podnětům

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář